banner-std-3.jpg

Ondernemingsrecht

Notaris mr. D.O. (Daniel) Ohmann heeft ruime ervaring met alle facetten van het notariële ondernemingsrecht.

U kunt bij hem terecht voor de oprichting van uw B.V., stichting of vereniging, aandelenoverdrachten, fusies, splitsingen en overnames, legalisaties en de wijziging van uw statuten.

Hij is gespecialiseerd in het adviseren van (semi-)overheidsinstellingen, (internationale) ondernemingen en non-profitinstellingen, in het bijzonder bij governancevraagstukken en herstructureringen. Daarnaast adviseert hij regelmatig omtrent het opzetten, herfinancieren en beëindigen van publiek-private samenwerkingen in heel Nederland.

Daniel adviseerde recent onder meer:

 • Een brancheorganisatie, een transportorganisatie en een bank over het aangaan van een samenwerkingsverband dat ten doel heeft om Nederlandse ondernemers toegang te bieden tot opkomende markten in Afrika. Hij stelde daarvoor de samenwerkingsovereenkomst op;
 • Een aantal publieke en private partijen in Limburg over het aangaan van een samenwerking die ten doel heeft om duurzame warmte te bieden aan huishoudens en bedrijven in de provincie Limburg. Hij stelde daarvoor de samenwerkingsovereenkomst op;
 • Een onderwijsstichting over de implementatie van de Code Goed Bestuur in haar statuten;
 • Een zorgstichting over de consequenties van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Hij heeft in dat kader ook de daaropvolgende fusie begeleid;
 • Een woningcorporatie en een vastgoedontwikkelaar over de mogelijkheden en onmogelijkheden die de nieuwe Woningwet biedt om bestaande bouwprojecten voort te zetten en nieuwe projecten te ontwikkelen;
 • Een landelijke branchevereniging over de mogelijkheden om de uiteenlopende belangen van haar leden beter te behartigen;
 • Een gemeente over de private toezichtsmogelijkheden op een door haar gesubsidieerde stichting;
 • Een provincie over de uitbreiding van haar participatie in een door haar opgezet privaat overheidsfonds;
 • Een talentvolle start-up, die op een vernieuwende wijze wegen aanlegt in het buitenland;
 • Een buitenlandse onderneming bij het opzetten van haar onderneming in Nederland;
 • Een ondernemer bij de inbreng van zijn eenmanszaak in een B.V.;
 • Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij het opzetten van een fonds op naam en de afwikkeling van een nalatenschap die aan een gelieerde stichting was vermaakt;
 • Een vermogende familiestichting over de gevolgen van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en het UBO-register (dat volgt uit de Vierde anti-witwasrichtlijn);
 • Een grote politieke partij over het oprichten van regionale stichtingen en de werving van fondsen.

Daniel Ohmann is gespecialiseerd in het doorvoeren van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in de statuten van stichtingen en verenigingen. Meer informatie over deze wet en de verplichtingen die daaruit voortvloeien vindt u hier.