banner-std-1.jpg

Notaris mr. D.O. (Daniel) Ohmann heeft ruime ervaring met alle facetten van het notariële ondernemingsrecht.

U kunt bij hem terecht voor de oprichting van uw B.V., stichting of vereniging, aandelenoverdrachten, fusies, splitsingen en overnames, legalisaties en de wijziging van uw statuten.

Hij is gespecialiseerd in het adviseren van (semi-)overheidsinstellingen, (internationale) ondernemingen en non-profitinstellingen, in het bijzonder bij governancevraagstukken en herstructureringen. Daarnaast adviseert hij regelmatig omtrent het opzetten, herfinancieren en beëindigen van publiek-private samenwerkingen in heel Nederland.

Ohmann Notariaat heeft ruime ervaring met het begeleiden van vastgoedtransacties. Hieronder treft u een overzicht van de door ons geboden diensten.

Ohmann Notariaat vervult al generaties lang voor veel families de rol van adviseur en vertrouwenspersoon op het gebied van het (nationale en internationale) familierecht.

Ons team van specialisten adviseert en legt de gevolgen vast van belangrijke familierechtelijke aangelegenheden, zoals het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, het aangaan van een gezamenlijke huishouding, het krijgen van kinderen, het doen van schenkingen, het opstellen van uw testament, het krijgen van een erfenis en het afwikkelen van nalatenschappen. Tevens kunnen wij voor u controleren of uw testament nog in lijn is met uw persoonlijke omstandigheden. Bij het opstellen van uw testament kunnen wij tevens de mogelijkheden tot het besparen van erfbelasting bespreken. Ook goede doelen, cliënten met vermogen in het buitenland en expats met vermogen in Nederland behoren tot onze klantenkring.